yvica
14.03.19,10:40
viem, že už aj FO podnikatelia podávajú DU elektronicky, ale ak mám DP B, kde je príjem zo zamestnania a príjem z prenájmu nehnuteľnosti, má pridelené DIČ len kvůli prenájmu, môže podať osobne alebo poštou ? Ď
Anik
14.03.19,10:43
môže podať aj osobne aj poštou papierovo