Viba
14.03.19,11:55
Je povinný platca DPH uvádzať v KV aj tie došlé faktúry, ktoré sú vystavené s DPH ale platca si nemôže odpočítať DPH - ide o prenájom vozíka, pričom dátum nájmu je obdobie v ktorom ešte nájomca nebol platca DPH, ale faktúra bola vystavená v období, keď už platca DPH bol zaregistrovaný (registrácia DPH 25.2., dátum dodania na fa 28.2., nájom za mesiac február)