Demi0
14.03.19,12:26
Zase raz mám otázku drahí poradáci.

Zamestnanec bol zamestnaný do septembra 2018, avšak firma sa dostala do konkurzu a posledné dva mesiace mal vyplatené z rezervného fondu. Firma mu dala potvrdenie o zdaniteľnom príjme za obdobie 1-6/2018. Viete mi poradiť od kial dostanem potvrdenie za 7,8,9/2018. Mám osloviť správcu konkurznej podstaty?