maped
14.03.19,14:24
Poprosím o poradenie. V r.2017 som pánovi robila paušálne účtovníctvo účtovná závierka sa nedávala. Teraz za r.2018 dávame účtovnú závierku kde máme z r.2017 zostatky za bezprostr. predch. obdobie pokladňu a banku. Teda na str. 1 DPFO uvádzam bezprostredne predch. obdobie r.2017?

Účtovnú závierku uvádzate v celých číslach?

Ďakujem.