baculacik
14.03.19,16:41
Stroj zaradený ako dlhodob.hmotný majetok sa spätne predal leasingovej spoločnosti (v jednom roku). V deň predaja bola účtovná zostatková cena 101 680 €, daňová ZC bola 103 113 € a predajná cena bola 100 000 €. Rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi v sume 1433 € bude v DPPO na r. 150? Pri účtovaní ID 541/082 mám sumu 101 680 €. Má firma nárok na celú sumu uvedenej na 541 alebo má nárok účtovať na 541 len 100 000 € nakoľko suma uvedená na fa pri predaji (spätnom leasingu) bola v tejto výške. Má byť tento rozdiel 1680€ na 541 ako nedaňový? Prosím o kontrolu, už sa v tom strácam.