ikso23
14.03.19,21:30
Súkromná osoba - nepodnikateľ - predá svoje pozemky. Má súkromná osoba, ktorá nepodniká, niečo spoločné s DPH?
Anik
14.03.19,21:35
iba ak by skupovala a predávala pozemky a byty skôr ako uplynie 5 rokov od nadobudnutia

Občan pri predaji svojho súkromného nehnuteľného majetku koná v postavení zdaniteľnej osoby, ak pred dotknutým predajom podnikne aktívne kroky k predaju nehnuteľností uplatnením podobných prostriedkov, aké používajú podnikateľské subjekty (výrobcovia, obchodníci, firmy poskytujúce služby). Takéto aktívne kroky môžu pozostávať okrem iného zo zavedenia inžinierskych sietí na týchto pozemkoch, ako aj z využitia overených marketingových krokov, čiže ide o činnosti, ktoré nie sú normálne začlenené do rámca nakladania so súkromným majetkom. Predmetnú problematiku upravuje rozsudok ESD C-180/10, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.curia.europa.eu [nové okno] .

Občan má pri predaji nehnuteľnosti postavenie zdaniteľnej osoby, keď ide o opakovaný nákup a predaj nehnuteľností za účelom získania príjmov majúcich sústavnú povahu.
ikso23
14.03.19,21:40
Minulý rok som kúpil pozemok a rozdelil ho na 4, teraz to chcem predať. Minulý rok som predal byt. Bol som za daňovým poradcom a vysvetlil mu to isté. Povedal mi, že je to nakladanie so súkromným majetkom a príležitostný príjem a to nemá s DPH nič spoločné so súkromnou osobou. Len sa pýtam viac strán preistotu.
Mila123
14.03.19,21:42
keď takéto transakcie budeš vykonávať pravidelne, tak určite sa staneš platiteľom DPH i napriek tomu, že nie si podnikateľ
ikso23
14.03.19,21:44
Kedy sa to berie ako pravidelne? Mám v plane len tieto predať, žiadne ďalšie.
Anik
14.03.19,22:00
doplnila som ti do príspevku.
ikso23
14.03.19,22:11
Toto som čítal posledný týždeň asi všade, aj z finančnej správy mi poslali to isté. Ale mne stačí jednoduchá odpoveď, či v mojom prípade to je spoločné s DPH?

Ináč v tom spise zo súdu v PL ide o prípad, kedy ten daný človek navyše podnikal a využíval to aj na podnikanie (poľnohospodárska pôda) a druhý prípad tých manželov bol tiež ako podnikatelia, ktorý si navyše aj uplatňovali odpočet za tie pozemky.

Viem, že sa pýtam veľmi “polopatysticky”, ale už som z toho zúfalý, hlavne ako odpovedajú úrady, to znamená neurčito.

Ďakujem za strpenie a porozumenie
Anik
14.03.19,22:26
je mi ľúto, ale myslím že ak kúpiš niečo z čoho je jasné, že to bude za účelom predaja a nie na súkromné využívanie tak tam bude snaha o to aby si sa bral ako zdaniteľná osoba - kupuješ a predávaš za účelom zisku. Niekto môže mať aj iný názor.
kukučka
14.03.19,22:41
Myslím si, že nemá.
Druhá vec je, či je to tvoj prvý nákup a predaj pozemku, alebo opakovaný.
Ak byt nemá nič spoločné s konkrétnym pozemkom, tak ho tu nemiešaj.
Anik
14.03.19,22:44
všetko je to o tom čo si dokážeš obhájiť.
ikso23
14.03.19,22:44
Prvý takýto. A zároveň asi posledný. Byt bol v inom kraji, spomenul som ho iba kvôli tomu, či to ma súvis s “pravidelný” alebo “opakujúci”, keďže ide tiež o typ nehnuteľnosti.