rennka
15.03.19,11:48
Poistenec v III. pilieri dostal za r. 2018 elektronický výpis z osobného účtu.
Je to výpis s presnými číslami o sporení. Potvrdenie o uplatnení nč k RZD, príp. DP vraj nedostal žiadne.
Možno k RDZ alebo DP priložiť tento výpis, alebo si má vyžiadať potvrdenie? Ďakujem.