Príroda
15.03.19,18:48
Doklady - potvrdenie o príme manželky a evidencii na úrade práce k uplatneniu nezdaniteľnej časti mám priložené k účtovníctvu. Pri elektronickom podávaní som ako prílohu dala len potvrdenie od zamestnávateľa živnostníka. Našla som informácie, že sa pripája potvrdenie len zamestnávateľovi v rámci ročného zúčtovania, pri podávaní daňového priznania to nie je povinné. Je to takto správe? Ďakujem
Anik
15.03.19,18:57
živnostník pracoval aj na pracovný pomer?
Mila123
15.03.19,20:58
zaujíma ma tá informácia, kedy je povinnosť dávať potvrdenie len zamestnávateľovi......
poprosím zdroj informácií
kn-alka
16.03.19,11:16
žiadne doklady ohľadne príjmu manžela/ky sa nikam nepodáva, ani zamestnávateľovi nie. Vyplní sa suma v DP, pri zamestnávateľovi sa vyplní suma príjmu manželky vo vyhlásení.

Samozrejme nakoľko ľudia nie si vo väčšine príjem manželky nevedia vypočítať, radšej zamestnávateľovi donesú potvrdenie od manželky, aby to za nich zamestnávateľ vypočítal. Zamestnávateľ to však NEMôžE vyžadovať, nemá na to právo.
Príroda
16.03.19,16:15
áno, SZČO popri zamestnaní
Príroda
16.03.19,16:18
mám to zo školenia v januári 2019 o ročnom zúčtovaní dane, pracujem v školstve, je to v materiáloch uvedené, že pri podávaní DP nie je povinnosť preukazovať nárok na uplatnenie NČ na manželku žiadnym dokladom vo forme prílohy k DP, iba v prípade ak o to správca dane požiada.
veronikasad
16.03.19,18:26
V akých materiáloch si našla, že pri žiadosti o RZD je nutné priložiť doklady o vlastnom príjme manželky ? Ten predsa uvádza zamestnanec sám v Žiadosti o vykonanie RZD a podpisuje prehlásenie, že údaje sú správne.
Príroda
18.03.19,15:18
nie je tam to slovo nutné, ale že preukazuje pri RZ dokladmi, mňa zaujímalo podanie DP, tam bolo zvýraznené, že nie je povinný nič dokladať
Príroda
18.03.19,18:36
ešte raz som pozrela tie materiály zo školenia, je tam uvedené , že je povinný nárok zamestnávateľovi na uplatnenie NČ ZD na manželku preukázať dokladmi- sobášny list, potvrdenie z úradu práce, čestné vyhlásenie manželky o príjme a pod. a je tam na základe paragrafu 37 ZDP.