Siporka
15.03.19,20:06
Prenajímateľ platí na základe dohody o platbách elektrinu mesačne 40 eur, ale 2-3 mesiace namiesto 40 eur vyplatil 70 eur. Rozdiel +30 eur bude daňový náklad a ako evidovať v daňovej evidencií? V daňovej evidencií dohoda o platbách zaúčtovať medzi záväzky?