ela1712
16.03.19,17:02
Manžel je starobný dôchodca a súčasne SZČO. Okrem hlavnej činnosti, ktorú vykonáva na živnosť robí na dohodu o pracovnej činnosti aj predsedu spoločenstva bytov. Za túto prácu dostáva mesačne menej ako 200,00 €. Od júla 2018 platí, že si môže na dohodu do 200€ mesačne uplatniť odvodovú úľavu. Robí sa to písomne - žiadosťou, ktorú pošle zamestnávateľovi, aby mu upravil výšku odvodov do SP. Ako má postupovať v tomto prípade, keď zamestnávateľom je on sám, Spoločenstvo za neho neodvádzalo odvody, pretože celú sumu z tejto práce priznával v DP ako SZCO.. Znamená to, že svoje príjmy od 07.2018, ktoré má za prácu na dohodu (sú do 200 € mesačne) nezahrnie do sumy ostatných príjmov? Ďakujem za odpoveď.
Mila123
16.03.19,17:12
za rok 2018 je neskoro, musí to tak ostať ako to je....
ale pre rok 2019 to môžete zmeniť, ale teraz by ste sa museli dohodnúť, že to pôjde k 01 04 2019, neexistuje retroaktívny spôsob
veronikasad
16.03.19,17:13
Vysvetli "zamestnávatelom je on sám"
Mila123
16.03.19,17:13
ale tu si usporíte iba poistné na SP, ale preddavok na daň nie, potom aj toto patrí do DP
ela1712
16.03.19,17:34
takže treba požiadať SP, aby napr. od 1.4. upravila poistné na SP? Ale to sa robí až od 1.7. na základe DP za predchádzajúci rok ...Preddavok na daň neplatí
ela1712
16.03.19,17:35
V zmysle - každý SZCO zamestnáva sám seba ...
Mila123
16.03.19,17:37
ušetrí iba poistné na SP, znamená, že nebude platiť sociálne poistenie do soc. poisťovne, ty s tým nič nemáš, musíš požiadať spoločenstvo bytov, aby ukončili súčasnú zmluvu a začali manžela zamestnávať na dohodu....
o pobočke SP som nepísala
Mila123
16.03.19,17:44
Ela ale v zadaní je aj tak chyba, ak by manžel pracoval na DoPČ nemohol by za svoje služby fakturovať spoločenstvu
veronikasad
16.03.19,18:21
Odvodovú úľavu dôchodcu si musí uplatniť u SVB, ak má tam uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Najskôr od 1.4.2019, ako píše Mila123. Príjem z dohody, spolu s príjmom z podnikania, zdaní v DP typu B. SZČO nezamestnáva sám seba, preto v DP nie je možné odvodovú úľavu dôchodcu uplatniť a nijako nesúvisí s výškou poistného povinne poistenej SZČO.
Katy a R
17.03.19,10:28
No ja som ztoho zadania magor - to že niečo robí ako szčo je jedna ve.
ALE! akú vlastne má zmluvu so spoločenstvom? - píšeš, že aj to si si rieši sám, ako szčo? či ako?
Lebo na odvodovú výnimku majú nárok len zamestnanci - v tom prípade treba požiadať cez zamestnávateľa, s ktorým má dohodu (spoločenstvoň Ale ak on zamestnancom nie je - tak nie je čo riešiť!