katkasabka
16.03.19,17:18
Dobrý deň,
vysokoškoláčka má príjem podľa papiera v zmysle §6 ods.2 písm.a) - a je to umelecký výkon konkrétne, nezrazený zrážkovou daňou. Platiteľ odviedol 2% do fondu. K tomu má ďalší príjem - Zmluva o účinkovaní pri výrobe audiovizuálneho diela, kde tiež nemá zrazenú daň. Samozrejme nie je registrovaná na DU:(
Keďže nemá daň zrazenú...patrí do DP B, tab. 1 - r. 12 a má nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov aj na uplatnenie NČZD?
Čítam a študujem čo nájdem...ale už som dopletená. A v daňovom mi teda neuznáva NČZD, tak som na pochybách.
ĎAKUJEM veľmi pekne za pochopenie:)
Anik
16.03.19,19:32
Na zistenie čiastkového základu dane daňovníka, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP (tzv. pasívne príjmy), sa použijú ustanovenia § 17 až 29 ZDP. Takto zistený čiastkový základ dane je súčasťou základu dane daňovníka podľa § 4 ZDP.
 Uvedený daňovník si môže uplatniť preukázateľné výdavky na základe vedeného účtovníctva alebo evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom ak by jeho daňové výdavky spojené s príjmami podľa § 6 ods. 4 ZDP boli vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada (daňovník nemôže vykázať daňovú stratu).
 Ak si daňovník s uvedenými príjmami neuplatní preukázateľné výdavky, za podmienok ustanovených v § 6 ods. 10 ZDP si môže uplatniť výdavky percentom z príjmov (ak daňovník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia).
 Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 4 ZDP sa neznižuje nezdaniteľné časti základu danepodľa § 11 ZDP a daňovník výlučne s takýmito príjmami si nemôže ani znížiť daň o daňový bonuspodľa podmienok uvedených v § 33 ZDP.
KloferHladny
16.03.19,19:42
Buď máš príjmy z vytvorenia diela § 6 odst 2.a. alebo z použitia diela/z udelenia súhlasu na použitie/používanie diela podľa § 6 odst 4.
Príjmy § 6 odst 2.a. (vytvorenie diela) dávaš do tab 1 r 5 a máš možnosť buď dať preukázateľné výdavky na tom istom riadku alebo 60% paušálne výdavky na súčtovom riadku 10. U týchto príjmov máš nárok aj na NČZD
Príjmy § 6 odst 4. (používanie diela) dávaš do tab 1 r 12 a máš možnosť dať preukázateľné výdavky na tom istom riadku alebo 60% paušálne výdavky na súčtovom riadku 13. U týchto príjmov nemáš nárok na NČZD
katkasabka
16.03.19,19:58
Dakujem Anik veľmi pekne:)
takže.....rozumiem tomu dobre že ten príjem mám správne zaradený, môžem si uplatniť percentom a neznižuje sa mi základ dane o NČZD. Je ale povinný viesť daňovú evidenciu.
Nakoľko má príjem zaradený do §6 ods. 2 -4, núti ju to k tomu zaregistrovať sa na DU:(
Ďakujem ešte raz.
pekný večer:)
katkasabka
16.03.19,20:06
VĎaka:)
a keď čítam pokyn k daňovému...tak tam sa uvádza
13) V r. 12 sa uvedú príjmy z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu zo zdrojov na území Slovenskej republiky len vtedy, ak sa daňovník v súlade so znením § 43 ods. 14 zákona vopred písomne dohodol s platiteľom dane, že sa z nich daň nevyberie zrážkou podľa § 43 zákona. Ak sú preukázateľné výdavky spojené s príjmom z použitia diela a umeleckého výkonu vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada a výdavky sa uvedú len do výšky príjmov.

takže..preto som tento príjem zaradila do ods. 4 lebo tam nebola zrážková daň .TIež je tá zmluva písaná tak že je to účinkujúci v TV programe...takže už ani neviem kde to patrí?
Anik
16.03.19,20:16
nemusí sa registrovať na DÚ, a môžeš uplatniť paušálne výdavky - tie sa nedajú uplatniť len v prípade podľa §6 ods. 3 (čo sa týka §6)
katkasabka
16.03.19,20:27
ok..vdaka:)
Katy a R
17.03.19,10:21
nemusíš byť dopletená - keď to na tom potvrdení máš jasne napísané;) (papier nepustí) k tab 3:
príjem podľa odst 2 a uvedieš do riadku 5 - to je aktívny príjem
ten druhý - to by mal byť r. 12 - to je pasívny príjem
určite vieš, že NČZD môžeš uplatniš len z aktívneho príjmu, z pasívneho nie!
- No a čo sa týka výdavkov môžeš uplatniť aj skutočné výdavky, aj výdavky % z príjmov - je na tebe, ako sa rozhodneš, dokonca v tomto prípade môžeš aj kombinovať, že jedny tak, druhé tak
K registrácii - kuk zze/2003-595/49a
katkasabka
17.03.19,12:09
JJJ..už sa v tom začínam orientovať....a treba najprv asi...teda určite zákon prečítať, však:) Keď samozrejme ľahšie je sa opýtať :)
A z tých aktívnych príjmom teda ešte príde RZ zo ZP, však?
ĎAKUJEM krásne:)
Katy a R
17.03.19,12:14
a len tak medzi nami srnkami - že k DP FS vydáva aj poučenie? ;) (je to dobrý recept:))
https://www.porada.sk/314333-poucenia-na-vyplnenie-dp-za-rok-2018-a-post3079732.html#post3079732