Peter Fox
17.03.19,14:48
Pripravujem daňové priznanie typu B pre živnostníka poskytujúceho služby a mal by som zopár otázok k tabuľke 1b v daňovom priznaní, VI. oddiel. Živnostník si uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10. Zásoby nemá, otázky sa týkajú iba pohľadávok:
- Čo patrí do Pohľadávok na začiatku zdaňovacieho obdobia?
- Patria do Pohľadávok na konci zdaň. obdobia aj faktúry vydané v roku 2018, ktoré budú uhradené až v roku 2019? Alebo tam patria iba tie faktúry, ktoré mali byť uhradené do 31.12.2018, ale neboli?
- Nakoľko závažnou chybou je to, keby táto tabuľka zostala nevyplnená? Môže byť len pre toto udelená pokuta, či povinnosť opravy - alebo to daňový úrad príliš nerieši? Sú to totiž len evidenčné údaje, ktoré nemajú vplyv na aktuálny základ dane či daň. V minulých rokoch mi na DÚ tvrdili, že táto tabuľka sa nemusí vypĺňať vôbec, ani v prípade, že existujú faktúry, ktoré budú uhradené v budúcom roku. Je to naozaj tak, alebo jej nevyplnenie bola (veľká) chyba? Za všetky odpovede vopred ďakujem.
Anik
17.03.19,19:21
ak je SZČO už aj predtým tak potom pohľadávka z roku 2017 ak začal teraz na začiatku nedávaš nič
- patria tam všetky FA, ktoré k 31.12.2018 neboli uhradené
- táto tabuľka má tiež svoju vypovedaciu hodnotu a má byť vypísaná, lebo aj údaje z tejto tabuľky na konci by mali byť počiatkom na budúci rok a je tam určitá náväznosť.