derek19
17.03.19,20:41
Klent kupil službu za 1000,- uhradil zálohu 200,- následne sa však služba bezplatne stornovala, na akú sumu prosím mam vystaviť dobropis? Ďakujem za info.
Mila123
17.03.19,21:39
aké doklady a na aké sumy boli vystavené?
derek19
17.03.19,21:42
Bola vystavená iba faktúra na sumu 1000,- (s rozpisom do kedy uhradiť zalohu a zvyšok), zálohu uhradili prevodom.
Mila123
17.03.19,21:47
tak v takom prípade DBP na 1000 €
a 200 eur mu vrátite na účet.....