Dajana8
18.03.19,09:27
Keď živnostník ukončil podnikanie - (normálne, žiadna likvidácia a podobne), tak v jednoduchom účtovníctve mu účtovníčka spravila zápis uzávierkové práce. Pomocou neho zaúčtovala výšku všetkých neuhradených pohľadávok ako príjmy ovplyvňujúce ZD a sumu všetkých neuhradených záväzkov ako výdavky ovplyvňujúce ZD.

Je to takto v poriadku?

Teraz inému SZČO svieti neuhradená pohľadávka od toho odberateľa, ktorý takto ukončil podnikanie. Čo má robiť s tou neuhradenou pohľadávkou? Má ju na konci roka zahrnúť do základu dane, aj keď nebola uhradená?

V MRP programe ju má potom zlikvidovať cez uzávierkové práce ako úhradu, aj keď k nej nedošlo?

Obaja sú platcovia DPH a obaja DPH poriešili keď prišli FA.
Jarka 1
19.03.19,13:52
"Čo má robiť s tou neuhradenou pohľadávkou?" - Odberateľ, ktorý ukončil podnikanie nemieni zaplatiť svoje podlžnosti?

Treba vyzvať dlžnú stranu k úhrade záväzku. Veď dlžná strana to má zahrnuté v nákladoch cez uzávierkové operácie.
Dajana8
19.03.19,14:11
Ďakujem za reakciu :)

Záväzok už odberateľ určite uhrádzať nebude, veď by to spravil ešte pred ukončením podnikania. A je to známy, vieme, že ho ani uhrádzať nebude. Už keď ukončil podnikanie, nie je to pre jeho stranu irelevantné? Z toho vyplýva, že si ten záväzok nemal dávať do nákladov pri tej uzávierkovej operácii?

Keď to odberateľ spravil zle, potom musí aj poskytovateľ z tej pohľadávky zaplatiť daň nie? - dať ju do základu dane.