maarja
18.03.19,13:49
vždy k 31.10. vyplácame nájomné za pôdu podľa výplatných listín, ale stalo sa, že niektorí prenajímatelia mi omylom vypadli zo zoznamu a ozvali sa mi v marci, že oni nedostali nájomné až za dva roky pozadu. ja im vyplatím teda obratom nájomné za roky 2017 a 2018 otázka je, ako to mám zaúčtovať, keď im aj v roku 2019 v októbri budem znovu vyplácať nájomné?