Evulik33
19.03.19,10:01
Zamestnanec na DoVP vykonal prácu /rozdelenú na tretiny, dve tretiny vykona v decembri 2018 a jednu tretinu este februári 2019/, kde je uvedené že celková odmena /v hrubom 120eur/ bude vyplatená v 3-2019. Pásku urobím za 2-2019 v celkovej odmene. Účtovne tvorím daňovo uznanú rezervu na mzdu vo výške 2/3? vrátane poistného? čiže rezerva 2018 v sume 80eur plus poistne?