Hromi
19.03.19,10:28
Dobrý deň, firma platca DPH, obstarala auto na podnikanie vo februári 2019. Zálohu (1. č. akontácie) zaplatila v novembri 2018, ku ktorej došla aj FA.
2. č. akontácie zaplatila vo februári 2019 rovnakým spôsobom.
V deň prevzatia automobilu firma obdržala aj FA s celkovou cenou + DPH, kde sú odrátané preddavky, zostatok sumy bude splácať vo forme lízingu už bez DPH ( t. j. DPH si uplatňuje za február 2019).
Ako treba zaúčtovať FA, ktorú vystavil predajca Moris Slovakia, ale splátky budú hradené Volkswagen fin. sl.? Účtujem celú sumu FA, keďže preddavky už boli vysporiadané ?
Ako správne zaúčtovať Spracovateľský poplatok, pri ktorom nie je uvedené, či je s DPH, alebo nie?
Ešte otázka k poslednej zvýšenej splátke, či ju treba nejako špeciálne zaúčtovať!

Podrobnosti sú v prílohe...
Dúfam, že si niekto nájde chvíľku a mrkne sa na to!? :) Ďakujem