zuzkamtr
19.03.19,11:02
Dobrý deň,
sme právnická osoba, ktorá vykonala prepravu stavebného odpadu na skládku, ktorý však nebol odpadom vyprodukovaný nami, ale išlo o stavebný odpad fyzickej osoby. Nakoľko naša spoločnosť je registrovaný, že môže dovážať na skládku stavebný odpad, faktúra za tento uskladnený odpad bola vystavená na našu spoločnosť. Je toto z hľadiska účtovníctva správne, nakoľko mi si to uplatňujeme ako náklad, ale my sme ten odpad ani neodkúpili od FO ani sme jej to nevyfaktúrovali, faktúrovali sme len dopravu. Je to správne, alebo by sme to následne mali my vyfaktúrovať osobe, ktorej odpad sme prevážali? V predmetoch podnikania máme Nakladanie s odpadmi.