Amme
19.03.19,11:37
Dobrý deň, prosím Vás o upresnenie: daňovník v roku 2018
- dosiahol príjem z podnikania 12015,00(od 01.01.2018 do sept.2018-zrušený živnosť). Výdavky uplatňuje percentom z príjmov 12015*60%=7209,00+odvody 2073,70. Základ dane z podnikania je 2732,30.
- a dosiahol príjem aj zo zamestnania (v Rakúsku). Úhrn príjmov od zam.: 10410,00 – odvody 1838,00 = 8572,00 - je jeho základ dane.
Nárok na daňový bonus zo SR živnosti nemá, lebo dosiahol len 2732,30 základ dane, ale zo zamestnania v Rakúsku má nárok na DB (lebo podľa zákona zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.)Daňovník podá DP typ B, v ktorom príjem z Rakúska bude vyňatý zo základu dane, a v odd. XIV. si žiada o vyplatenie daňového bonusu. Takto vyplnený DP môže podať daňovník, postup je správny?
kn-alka
19.03.19,11:39
áno
Amme
19.03.19,11:39
Ďakujem
Anik
19.03.19,14:15
Nárok na daňový bonus zo SR živnosti nemá, lebo dosiahol len 2732,30

- túto vetu si zle poňala, nakoľko príjem zo živnosti bol 12.015 a základ dane zo živnosti nie je strata - takže nárok na DB by bol aj vtedy ak by nemal iný príjem.
Amme
20.03.19,07:38
Ďakujem