Dajana8
19.03.19,12:23
Keď živnostník ukončil podnikanie - (normálne, žiadna likvidácia a podobne), tak v jednoduchom účtovníctve mu účtovníčka spravila zápis uzávierkové práce. Pomocou neho zaúčtovala výšku všetkých neuhradených pohľadávok ako príjmy ovplyvňujúce ZD a sumu všetkých neuhradených záväzkov ako výdavky ovplyvňujúce ZD.

Je to takto v poriadku?

Teraz inému SZČO svieti neuhradená pohľadávka od toho odberateľa, ktorý takto ukončil podnikanie. Čo má robiť s tou neuhradenou pohľadávkou? Má ju na konci roka zahrnúť do základu dane, aj keď nebola uhradená?

V MRP programe ju má potom zlikvidovať cez uzávierkové práce ako úhradu, aj keď k nej nedošlo?

Obaja sú platcovia DPH a obaja DPH poriešili keď prišli FA.