svecovab
19.03.19,13:35
Dobrý deň. Ako mám zaúčtovať odpísanie vystaveného dobropisu z roku 2015, ktorý naša spoločnosť neuhradila a ani odberateľ si ho nevymáhal? Ďakujem vopred za pomoc.