sattelitka
20.03.19,11:19
ako musí byť stanovená odmena pri zmluve o sprostredkovaní obchodnej príležitosti? Môže byť stanovená dohodou zmluvných strán, alebo je niekde v zákone určené že koľko % to musí byť ?
profesional
06.04.19,19:11
Môžte si slobodne dohodnúť.