petalihi
20.03.19,19:48
Manželka daňovníka bola od 1/18 - 8/18 vedená ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce. Od 9/18 - 12/18 sa stará od dieťa do 3 rokov.. Je potrebné dokladať k DP potvrdenie zo Soc. poisťovne o vlastných príjmoch manželky, poprípade sobášny list?
Mila123
20.03.19,18:51
3.3 Spôsob preukazovania nároku
V súlade s § 37 ods. 1 písm. a) ZDP nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi predložením dokladov preukazujúcich oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZD podľa § 11 ods. 3 ZDP vystaveného oprávneným subjektom, t. j. v každom prípade zamestnanec musí predložiť okrem sobášneho listu, resp. iného dokladu preukazujúceho uzavretie manželstva aj ďalší doklad,ktorým preukazuje splnenie ustanovených podmienok v § 11 ods. 4 písm. a) ZDP, napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov,posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (manžela), ktoré je súčasťou žiadosti
o vykonanie ročného zúčtovania (§ 38 ZDP)

čerpané zo stránky fs sr
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.03.18_ZDP.pdf
Tweety
20.03.19,18:52
Nič z toho neprikladáš.
Anik
20.03.19,19:03
Ako Majka napísala nič z toho neprikladáš iba ak by niektorá správkyňa bola príliš aktívna ( mne veľmi nechcela pani na podatelni prebrať DP práve kôli týmto dokladom, ale zatiaľ sa neozvali)
petalihi
20.03.19,19:23
No a vám to "veľmi nechcela prebrať" kvôli tomu, že ste to tam mali, či nemali?
petalihi
20.03.19,19:25
Ale toto je v prípade, že to preukazujete zamestnávateľovi.. ale ako je to pri DP? Lebo rodné listy detí sa k DP už neprikladajú, keď si daňovník uplatil celý daňový bonus u zamestnávateľa... a na stránke finančnej správy som našla, že daňovník je povinný preukázať oprávnenosť uplatnenia nezdaniteľnej položky na manželku len v prípade, že ho správca dane vyzve...
petalihi
20.03.19,19:28
Anik
20.03.19,19:37
no nemala veď to nie je povinnosť
petalihi
20.03.19,19:40
Aha, no tak ale teda múdrejšia z toho nie som... Lebo tu:
https://podpora.financnasprava.sk/979088-Nezdanite%C4%BEn%C3%A1-%C4%8Das%C5%A5-z%C3%A1kladu-dane-na-man%C5%BEelku-man%C5%BEela
v otázke č. 7 píšu, že netreba nič...
ZuzanaA
21.03.19,05:30
Ved si si sama odpovedala.... Odpoved je v tej otazke 7