zazi
21.03.19,09:19
Na základe zmluvy fakturujeme za prenájom nebytových priestorov za obdobie apríl-december/2019.Celú výšku nájomného sú povinný uhradiť do 3 dní od podpisu zmluvy. Faktúra bude vystavená bez DPH. V daňovom priznaní DPH pôjde celá suma do riadku 15, alebo alikvotne každý mesiac, kedže faktúra bude vystavená za obdobie apríl- december ?
Tweety
21.03.19,09:49
Áno celá.