Ľaľa
21.03.19,13:11
V mesiaci 2/2019 som urobila zamestnancom RZ dane za rok 2018. Suma preplatkov za rok 2018 vyšla vyššia ako suma preddavkov na daň za 2/2019. Prehľad za 2/2019 som upravila odvodová povinnosť rovná sa 0. Môžem si o zvyšnú časť preplatku z RZ dane za rok 2018 odpočítať v Prehľade za 3/2019 alebo mám povinnosť podať na daňový úrad žiadosť o vrátenie zvyšnej časti preplatku. Ďakujem
Mila123
21.03.19,13:15
do konca roka 2019 sa dá odpočítavať,
zvyšná daň sa dá žiadať po uplynutí roka spolu so ML a RZD a i.(komplikované)
Ľaľa
21.03.19,13:54
Ďakujem. Vysporiadam to za 3/2019.