yvica
21.03.19,14:22
s akým dátumom účtovať faktúry a ostatné doklady, keď za celý rok 2018 mi ich konateľ priniesol teraz???sú tam aj také faktúry, ktoré mali patriť do 2017? ak budem účtovať dátumom vystavenia, tak potom mi môže byť vytknuté, prečo som fa 2017 dala až do roka 2018? ď
Tweety
21.03.19,14:25
Účtujeme dátumom vzniku účtovného prípadu.
yvica
21.03.19,14:57
to ja viem, čiže aj keď mi faktúry prídu po pol roku? keď už ostatné mám účtované napr. 30.6. a príde mi fa z januára tak dávam dátum úč.prípadu 30.6, dát.vystavenia,dodania,splatnosti podľa faktúry a dátum úč. prípadu, kedy mi fa prišla.
čiže aj faktúry keď mi teraz doručili k dph za február účtujem dátumom na faktúre? alebo v našej firme prijmem fa s dneš.dátumom, zaevidujem do poštovej knihy a účtujem dát.účt.pr. dnešný a ostatné podľa faktúry????
Onko
21.03.19,16:10
Pri účtovaní vôbec nezáleží na tom, kedy ste doklad dostali do ruky, rozhodujúce sú údaje na doklade a tie by mali zodpovedať s realitou, kedy nastal účtovný prípad. Ak teda máte doklad o dodaní tovarov alebo služieb v roku 2017, tak treba urobiť dodatočné daňové priznanie a ostatné záležitosti. Variabilný je iba dátum odpočtu DPH, ale aj ten je možné uplatniť iba do konca daného účtovného obdobia, teda doklady z rokov 2017 a 2018 už teraz nemožno odpočítať, jedine dodatočné DP. No a samozrejme variabilný je dátum prijatia dokladu/zaevidovania dokladu, alebo iný názov v závislosti od účtovného softvéru, ktorý je práve určený na informáciu, kedy ste doklad dostali/zaevidovali, ale nemá vplyv na účtovný denník či DPH.
yvica
21.03.19,21:29
ale zabudnuté faktúry z 2017 sa predsa môžu účtovať do obdobia, kedy boli doručené ak nejde o významnú sumu, ide o 12 eur.
čiže dátum účtovného prípadu by som mala dávať dátum vystavenia faktúry?????
no ale ak mám účtované faktúry za február a príde mi januárová zaúčtujem s januarovým dátumom no neviem ale to by som mala taký chaos v knihe faktúr..........
ja účtujem faktúry s dátumom prijatia - ale uvádzam dátum vystavenia a ost. údaje s faktúry.....
Onko
21.03.19,22:48
Tak načo sa pýtate, keď to aj tak chcete robiť po svojom? :) Účtovný denník má obsahovať záznamy o výnosoch a nákladoch, kedy kedy vznikli, nie kedy ste o tom dostali papier. Keď vo februári robíte januárové mzdy, tak to patrí do januára, rovnako keď vo februári dostanete faktúru za materiál kúpený v januári, ide to do januára. Faktúry idú do účtovníctva spravidla ku dátumu zdaniteľného plnenia/dátumu dodania z faktúry. Samozrejme, ak ide už o nejaké uzavreté obdobie a "nevýznamnú" sumu, tak môžete mať nejakú internú smernicu, ako postupovať v týchto špecifických situáciách.
yvica
22.03.19,13:39
no neviem, keď mi príde faktúra vo februári za január tak ju zaraďujem do februára, jak ju môžem zaradiť do januára keď je podané daňové dph???