L123
21.03.19,17:44
Prosím,
pohľadávka 2.000EUR. v roku 2017 bola tvorená na pohľadávku opravná položka vo výške 50% 1000 EUR - daňovo uznaná. V roku 2018 sa spoločnosť chystá odpísať pohľadávku - bude daňovo uznaná, nepremlčaná ale po splatnosti viac ako 1080 dní.
V daňovom priznaní sa mi to prejaví teda len v riadku 100, bude ponížený základ dane o daňovo uznaný odpis vo výške 1.000EUR, ktorý bol zaúčtovaný 546/311? Alebo treba ešte upravovať niektoré riadky v daňovom priznaní?

Ps: som zmatená z jedného video školenie v ktorom mali odpis pohľadávky 2200 EUR.
Tam tvorili v roku 2016 1.100 eur opravnú položku. V roku 2017 pohľadávku odpísali a mali tam, že v roku 2017 zvyšujú základ dane o 1.100 EUR, kvôli opravnej položke z roku 2016 na riadku 180 - s komentárom pretože sa stala daňovo uznaná.
V roku 2017 odpísali pohľadávku 546/311 1100 EUr to sa im premietlo v r.100 samozrejme.
ale ešte do riadku 290 dali 1100 EUR.
Nepochopila som to vôbec, neviete prečo takto?
Ďakujem
jakubzemko
22.03.19,04:45
391/311 vo výške 1000 Eur (PP 1 000 Eur) - zvýšenie o sumu opravnej položky ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok
546/311 vo výške 1 000 Eur (OP 1 000 Eur) - zníženie o výdavok podľa 19 ods. 2 písm. r). Tu som sa ale stretol s názorom, že o tých ďalších 1 000 EUR by sa nemolo znižovať, nakoľko daňovým výdavkom je odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok a nakoľko nebola tvorená opravná položka vo výške 2000 Eur, tak predsa by ani tvorba opravnej položky nebola uznaná za daňový výdavok vo výške 2000 Eur, nakoľko bola tvorená iba vo výške 1000 Eur. No moc s týmto názorom nesúhlasím :) Chcelo by to nejaké metodické usmernenie no nič som k tomu nenašiel.

Základ dane zistený podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) sa v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odpisu pohľadávky, zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20, a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r),