D.Frej
22.03.19,11:37
Chobot
22.03.19,13:40
Takú, aká je v projekte a akú mu schváli stavebný úrad. Všeobecné odstupy stavieb sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 532/2002 v § 6. Tie údaje, čo sa všade uvádzajú - 2 a 7 metrov, platia pre rodinné domy.

Všeobecne možno povedať, že stavbu je možné umiestniť tak, aby umiestnením nebolo trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. Takže jednoznačná vzdialenosť nie je nikde daná.

Pokiaľ ešte prebieha stavebné konanie a ty si účastníkom konania, môžeš podať námietky na stav. úrade voči umiestneniu stavby. Ak tvoje námietky budú opodstatnené, stav. úrad môže prikázať stavebníkovi posunutie stavby.

Ale nerob si ilúzie, že niečo zmeníš. Dnes sa stavia kdekoľvek a čokoľvek. Pozri si prípad Štefana Skrúcaného, ktorému tesne vedľa rodinného domu postavili 2 bytovky a dokonca spočiatku to boli čierne stavby.
D.Frej
25.03.19,09:29
Ďakujem za odpoveď, v našom prípade ešte stále prebieha stavebné konanie, musím sa pokúsiť. Ďakujem.