maped
22.03.19,20:18
Dostávame fa za internet kde chýba DIČ odberateľa,je tam iba naše IČO. Je to v našom prípade v poriadku ak nie sme platitelia dph?
Ďakujem.
Mila123
22.03.19,19:36
pozri si
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).