sophie
24.03.19,09:47
Bývalá účtovníčka podala za rok 2017 neschválenú účt.závierku. Doteraz nebolo podané oznámenie o schválení ani nová schválená závierka. Ide o jednoosobovú s.r.o., takže predpodkladám že schválenie je "proforma" Čo s tým teraz? Mám podať dodatočne oznámenie, že závierka bola schválená 31.12.2018 (ale nespĺňam termín do 15 dní, alebo môže byť uzávierka schválená aj teraz v marci 2019 a podám oznámenie do 15 dní od schválenia.
mondes
24.03.19,19:26
Myslím, že ÚZ sa musí schváliť do jedného roka od jej podania. Teraz už len záleží, kedy sa podávala ÚZ za rok 2017, či ste v termíne.
sophie
24.03.19,19:45
Závierka sa podávala 28.3.2018 ako zostavená, neschválená. Schválená teda mala byť do 31.12.2018. Neviem čo teraz s tým..??
mondes
24.03.19,20:11
Priznám sa, že ani ja Vám neviem poradiť. Snáď sa niekto pridá.
sophie
25.03.19,07:38
Nikto neriesil takyto pripad prosim?