Milan Nadhajský
24.03.19,20:13
Sme subdodávateľ v stavebníctve zo SR platcovia DPH a fakturujeme slovenskej firme ktorá je neplatcom DPH. Práce vykonávame na území ČR. Máme fakturovať s DPH alebo bez DPH
mondes
25.03.19,10:02
V prípade, ak platiteľ dane poskytne služby (stavebné práce), ktoré sa vzťahujú k nehnuteľnosti pre slovenského platiteľa dane A, miesto dodania služby sa určí podľa § 16 ods.1 zákona o DPH, t. j. miestom dodania služby je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom štáte (napr. Česko), táto služba v nadväznosti na § 2 ods.1 písm. b) zákona o DPH nie je predmetom dane v tuzemsku a platiteľ dane postupuje v zmysle legislatívy platnej v inom štáte. Platiteľ by sa mal informovať sa o svojich registračných a odvodových povinnostiach v Česku.

Teda podľa mňa, by sa mala firma, ktorej faktúrujete registrovať na DPH v ČR a následne by ste faktúrovali bez DPH s prenosom DP.