Agacs
25.03.19,10:27
S.r.o. nakúpila v decembri 2018 pracovný stroj / špeciálne nákladné motorové vozidlo nakúpený v zahraničí-v Poľsku, na Slovensku nenahlásené na dopravnom inšpektoráte/ v hodnote 10 000 €, ktorý ale bude v roku 2019 doplnený, vymenený o podvozok z iného nákladného auta, tiež nakúpené v zahraničí, pre zmenu v Česku, v hodnote 20 000,- €. Bude vykonaná " prestavba na špeciálne nákladné vozidlo" Môže v roku 2018 účtovať odpisy pracovného stroja, ktorý ešte nie je kompletný a nepoužíva sa? Poprípade ako dostať ten nákup do nákladov?Ako zaradiť do DHM? Alebo do nákladov, do odpisov pôjde len keď to bude kompletný a bude to zaznamenané aj v technickom preukaze?
Druhá otázka by bola, už je to iný prípad, s.r.o. zakúpila motor do stroja v hodnote 1800,- €. Ten motor môžem dať priamo do nákladov alebo cez odpisy?
Ďakujem pekne.
mondes
25.03.19,11:19
Obávam sa, že zaradiť do OM a odpisovať budete môcť až vtedy, keď bude stroj kompletný, teda až keď bude spĺňať všetky technické funkcie potrebné k jeho využívaniu. Viď tu:

V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva, podmienkou zaradenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku do používania nie je jeho úhrada. Uvedením do používania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho používanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že majetok daňovník môže zaradiť do užívania až po splnení všetkých technických funkcií podľa osobitných predpisov, ktorým je aj pridelenie evidenčného čísla na vozidlo používané na cestných komunikáciách v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z. z., o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K druhej otázke: Je potrebné to riešiť cez odpisy.
Agacs
25.03.19,12:01
Ďakujem pekne. Aj ja som to tak vedel, len som to potreboval ešte aj inak dokázať. A ten motor zaradím do tej odpisovej triedy, ako je ten stroj do ktorého bol namontovaný.
mondes
25.03.19,13:11
Bude to ako technické zhodnotenie stroja.
Agacs
25.03.19,18:18
Nie technické zhodnotenie len výmena pokazeného motora