Majak123
25.03.19,10:55
Zamestnávateľ rozhodol, že preplatí náklady spojené s obstaraním výpisu z registra trestov zamestnancov.
Môžem to zaúčtovať na 528?
Tweety
25.03.19,11:38
Môžeš to zaúčtovať. Je to nedaň. náklad zamestnáv. a nepeňažný príjem zamestnanca.
Majak123
25.03.19,13:47
Vďaka