Agacs
25.03.19,11:56
V roku 2018 sme platili preddavky na daň z príjmu PO. Za rok 2018 nám tiež vychádza platiť preddavok. Keď odložíme podanie DP na jún 2019, preddavky v akej výške budeme povinní platiť a kedy?
Ďakujem
zanetka68
25.03.19,15:05
Finančná správa: "Ustanovenie § 42 ods. 9 ZDP stanovuje povinnosť zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.Lehota na podanie daňového priznania je vsúlade s § 49 ods. 2 ZDP tri kalendárne mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Vprípade,že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, jedaňovníkoviposkytnutá možnosť podania daňového priznania najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom lehota na podanie daňového priznania je stále tri mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Akvychádzame ztýchto skutočností,daňovník je povinný preddavky na daň za I. štvrťrok 2018 vyrovnať do30.04.2018, tzn. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.Ak má daňovník predĺženú lehotuna podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2017podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) ZDP, napr. do 30.06.2018[keďže 30.06.2018 je sobota, daňovník má povinnosťpodať daňové priznaniedo 02.07.2018 (najbližšínasledujúci pracovný deňpo 30.06.2018)] a je povinný vyrovnať preddavky na daň platené do 02.07.2018do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote napodanie daňového priznania, tzn. do 31.07.2018."
Agacs
25.03.19,18:31
Ďakujem pekne, to mi je ako tak jasné, ale my sme platili preddavky na daň z príjmu za rok 2018, boli 4 splátky riadne splatené: 1. a 2. splátka bola vyrovnaná do 31.7.2018, 3. splátka do 30.9.2018 a 4. splátka do 31.12.218. Ale keď daňové priznanie za rok 2018 nepodávame do 1.4.2019 preddavky už treba platiť do 1.4 2019 alebo do 30.4.2019 ale v akej výške, keď ešte nie je známa daňová povinnosť, bude iba v júni 2019. Alebo budeme iba do 31.7.2019 splatiť 2 splátky ? Alebo ďalej platiť preddavky v takej výške, ako sme platili počas celého roka 2018? Neviem či som to pochopiteľne napísal, je to dosť komplikované. Za odpoveď Vám ďakujem pekne.
zanetka68
25.03.19,21:45
Preddavky platíte podľa DP za rok 2017 až do 30.6. Ak budú vypočítané preddavky na základe DP za rok 2018 vyššie, dorovnáte ich k 31.7.
Agacs
26.03.19,15:49
Ďakujem pekne