erikaf7
25.03.19,14:54
Na základe dohody o novácii záväzku pri oddlžovaní nemocníc sa doterajší záväzok nahradil za nový s nižšou sumou. Ako zaúčtujem ten rozdiel, ktorý vznikol pre mňa ako firmu, ktorá dodávala tovar nemocnici? Dajme tomu naša pohľadávka bola v hodnote 1000 a po dohode 900 Eur. Pohľadávka pôvodne účtovaná ako 311/604,323. Zaplatili teda len 900 Eur.