Iwett
25.03.19,15:29
Započítavajú sa vyňaté príjmy zo zahraničia do VZ na platenie odvodov na SP a ZP? Platí SZČO odvody z VZ vrátane celosvetových príjmov?