stormcatcher
25.03.19,17:09
Na potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO pod č. 11 stojí: Zaučtované a vyplatené za mesiace (uvedie sa číselné označenie mesiacov). V DP to nevem nájsť. Do okienka pod akým číslo to zapíšem?
Ďakujem
veronikasad
25.03.19,17:39
neuvádza sa v DP
veronikasad
25.03.19,17:42
V DP uvedieš uhrn príjmov, bez ohladu na to, za kolko mesiacov boli dosiahnuté. Obdobie, keď nemal žiadne zdanitelné príjmy, nie je potrebné nijako dokladovať.
stormcatcher
25.03.19,17:44
Ďakujem pekne.