rajmi
25.03.19,18:55
Musí vykázať príjem v daňovom priznaní A za rok 2018 ak bol priznaný invalidný dôchodok od mája 2019.Na riadok 28 v DP musím zapísať príjem ID
aj keď to nie je od januára?
Tweety
25.03.19,18:58
ID nie je zdaniteľným príjmom, daň z neho teda neplatíš.
veronikasad
25.03.19,20:07
Prečítal si si § 11, odst. 6, aký dôchodok sa tam uvádza ?
veronikasad
25.03.19,20:07
pýta sa na r.28
Tweety
25.03.19,20:13
Otázka na riadok bola doplnená až po mojej odpovedi.