Iwett
25.03.19,18:53
SZČO má:

príjmy SK: 3681,-
Príjmy CZ: 32590,-

Výdaje SK: 2208,-
Výdaje CZ: 26072,-

Daň zaplatená v CZ: 8,77€

Je správny postup pri DPFO:

Celkové príjmy: 36271,-
Celkové výdaje: 28280,-
Základ dane: 7991,-
Daň: 790,58
Zápočet dane CZ: 8,77€
Daňová povinnosť : 781,81€

Je to správne alebo je to celé zlé?
veronikasad
25.03.19,18:03
celé zle. CZK prepočítaš priemerným kurzom na €, ak ide o príjmy zo závislej činnosti, uplatníš metodu vyňatia príjmov. Na daň zrazenú v ČR sa neprihliada.
Iwett
25.03.19,18:08
CZK sú už prerátané priemerným kurzom na eurá a nie je to závislá činnosť, tak musím uplatniť metódu zápočtu.
veronikasad
25.03.19,18:10
Prehliadla som, že ide o SZCO
kn-alka
25.03.19,18:12
a príjmy v CZK má z českej živnosti?
Iwett
25.03.19,18:28
Áno, to sú príjmy a výdaje z DPFO CZK prepočítané na EUR...je to správny postup?