kalabria
25.03.19,19:33
Môžem požiadať o odklad DP aj keď nie som podnikatel ? - som zamestnanec, ktorý si musí urobiť sám DP, ale do konca marca to nestíham. Pokial áno, akým spôsobom, môžem aj elektronicky?
Ďakujem
veronikasad
25.03.19,19:35
Nežiadaš, ale oznamuješ. Keďže ako zamestnanec určite nemáš vybavenú el.komunikáciu, musíš v papierovej forme na predpísanom tlačive.

PS : Vyplnenie DP typu A na stránke FS je otázkou pár minút ...
Tweety
25.03.19,19:35
Jednoducho to DÚ oznámiš.
kn-alka
25.03.19,19:40
Áno každý jeden človek, občan, zamestnanec, podnikateľ, firma môže podať oznámenie o predĺžení lehoty podania DP. Toto vyplň, vytlač a podaj na DÚ:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.401.html