speedy_vw
25.03.19,21:43
ktoré SK NACE pre autodopravu do 3,5 tony použiť? (doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla)

52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave (kde je v popise hneď prvé vymenované - preprava nákladu)
alebo
49.41 - nákladná doprava (nieje v popise špecifikovaná celková hmotnosť, ale môže to podľa mňa byť myslená doprava nad 3,5 tony, kde sú potrebné iné povolenia na vykonávanie atď........?)

Ďakujem