AntekaK
26.03.19,07:23
Dobrý deň, prosím o radu. Občianske združenie žiada o pridelenie dotácie z rozpočtu obce. Obec má spracované VZN o poskytnutí, vypracované pokyny, čo všetko sa musí doložiť k žiadosti. V podmienkach má uvedené, že dotácia sa poskytuje na bankový účet združenia. Vo VZN toto nie je. Je možné poskytnúť dotáciu v hotovosti? Bolo zvykom na úrade, že sa poukazovali vždy iba bezhotovostne, akési nepísané pravidlo. Vyplýva z niečoho, že to musí byť bezhotovostné poskytnutie?
misoft
26.03.19,08:01
Nie som odborník... ale obecná samospáva je (asi) PO - takže dotácie v hotovosti asi nebude môcť vyplácať. Veď všetko musí zdokumentovať, ide predsa o obecný rozpočet - takže bezhotovostne na účet OZ (aj keď vo VZN to nie je, musia sa držať zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb)
Katy a R
26.03.19,08:10
obec platí - obec si dá podmienky. Ak nechcete na účet - neberte:) Nepísané pravidlá treba dať bokom. (čo bolo, bolo - terazky ... ;))
Ale ak obci dobre zdôvodníte - že prečo nie na účet - možno uznajú? (a možno nie?).
A ešte dodatok - že bude treba aj vyúčtovať použitie tých peňazí - doklady, zdôvodnenie - že či naozaj bola dotácia použitá podľa pokynov;)
AntekaK
26.03.19,08:12
Ďakujem za odpoveď. Nejde o vysokú čiastku, ide o dotáciu vo výške 500 €.
AntekaK
26.03.19,08:13
Ďakujem za odpoveď.