kacenad1
26.03.19,08:57
Prosím vás ako zaúčtovať preplatok plynu za 2018, doteraz som to mala bežne cez rok a len som znížila náklady, teraz to zmenili a mám to všetko za minulý rok, viem že to musím poslať na príjmový a potom zriadovatelovi a ten mi to vráti, ale aké účty použiť, ďakujem
AntekaK
26.03.19,10:00
Dobropis-jeho príjem:318/648
Príjem prostriedkov na príjmový účet: 223 EK 292012/318
Predpis odvodu zriaďovateľovi: 588/351
Odvod zriaďovateľovi: 351/223 bez EK

Možno prídu prostriedky na výdavkový účet, vtedy by som to riešila mylnou platbou a prostriedky si odviedla na príjmový účet a postupovala potom ako som hore napísala.
kacenad1
26.03.19,11:00
Ďakujem veľmi pekne.
kacenad1
26.03.19,11:01
A keď sa to vráti od zriaďovatela tak to už bude účtované ako dotácia?
AntekaK
26.03.19,13:38
Áno, to už účtujem ako prijatú dotáciu od zriaďovateľa z vlastných zdrojov 222/354.
Irona
27.03.19,12:00
Ak sa jedná o preplatok, ktorý vznikol z preneseného výkonu štátnej správy (t.j. pri úhradách faktúr za plyn v roku 2018 boli použité prostriedky ŠR), ekonomická klasifikácia pri inkase príjmu na príjmovom účte bude 292017-vratky, a nie 292012. To je metodické usmernenie MF SR. Pozor, v takomto prípade nezabudnúť zaúčtovať zníženie zúčtovania bežného transferu zo ŠR za predchádzajúci rok 693/357. Predpis odvodu zriaďovateľovi 588/351 sa už neúčtuje. Odvod zriaďovateľovi potom bude 357/223 (nie 351/223).
Namiesto účtu 318 by bolo vhodnejšie použiť 315-tku.
V prípade, ak presúvam finančné prostriedky z jedného svojho bankového účtu na druhý, stačí účtovať pri príjme 222/261 a pri odvode na príjmový účet 261/222 bez ekonomickej klasifikácie (príjem sa klasifikuje na príjmovom účte!!!).