Lubica H
26.03.19,10:58
Sro "A" a sro "B" založili sro "C". Sro "A" a sro "B" sú v sro "C" spoločníkmi s rovnakou výškou vkladu. Každá zo zakladajúcich spoločností svoj vklad splatila. Poplatky, ktoré súviseli so založením spoločnosti (poštovné, notárske poplatky, právne poradenstvo) zaplatila sro "A". Ako tieto pohľadávky voči sro "C" správne zaúčtovať/na aký účet? Sro "A" je mikro účtovná jednotka. Môže použiť účet 355? Podľa definície "postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo" na tomto účte nemôže účtovať pohľadávky z obchodného styku. Alebo iný účet z triedy 3 - napr. 315?