Miriam68
26.03.19,14:11
Riaditeľka zaplatila na obecnom úrade správny poplatok za oznámenie drobnej stavby - oplotenie budovy školy v hotovosti. Doniesla PPD o zaplatení. Budovu máme v bezplatnom prenájme od obce. Sme škola s právnou subjektivitou.