Neskúsený
26.03.19,14:48
Moja sestra zomrela v roku 2001. V rámci dedičského konania sa moji rodičia vzdali nároku na dedenie po svojej dcére v celom rozsahu. Ako brat som zdedil celý jej majetok. Teraz prišiel na jej adresu od jedného najväčším bankových ústavov na Slovensku list, v ktorom jej oznamujú, že vkladná knižka vedená u nich na jej meno bude v júni zrušená. Problémom je, že o tejto vkladnej knižke nikto z rodiny nevedel a ani nebola predmetom dedičského konania. Dá sa nejako zistiť
aká suma je na vkladnej knižke ? Rodičia už zomreli a ja som jediným priamym príbuzným mojej sestry.
Vie mi niekto poradiť ?
hanelie
26.03.19,14:03
treba ísť do pobočky banky a priniesť osvedčenie o dedičstve - resp. upovedomiť notára o novoobjavenom majetku ( pokiaľ však na tej knižke vôbec niečo je )
misoft
26.03.19,14:11
Obnova dedičského konania - dôvod - novoobjavený majetok. Podať návrh na súd na začatie konania o dedičstve o novoobjavenom majetku. Keďže (už teraz) si jediný dedič - podľa https://www.autora.sk/zz/1963/99/#sect175x (§175x) sa to podá a bude sa konať.

Banke poslať list s oznámením, že majiteľ účtu je mŕtvy - banka tento účet zmrazí. zze/1963-99/175x
buchač
26.03.19,16:03
Banka koná podľa zákona...sestra pravdepodobne nehýbala s účtom, prípadne je na nej minimálna suma.

§ 10

(1) Ak vkladateľ počas 20 rokov s vkladom nenakladal, ani nepredložil vkladnú knižku na doplnenie záznamov v tej úradovni sporiteľne, ktorá vedie vklad, zrušuje sa vkladový vzťah uplynutím tejto doby.

(2) Občan má právo na vrátenie zostatku zrušeného vkladu. Toto právo sa premlčuje v troch rokoch od zrušenia vkladového vzťahu.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-47