MagdalénaP
27.03.19,08:45
Konateľ spoločnosti zaplatil letenky firemnou kartou. Termín stretnutia však partner zmenil a letenky prepadli. Je to daňovo uznateľný náklad, alebo nie?
monika474
27.03.19,09:59
Áno, je to daňovo uznaný výdavok.
Pokiaľ došlo k zrušeniu zahraničnej pracovnej cesty, poplatok za zrušenie letu možno považovať za daňový výdavok v súlade so zákonom o dani z príjmov za predpokladu, že spoločnosť vie preukázať, že zahraničnú pracovnú cestu bola nútená zrušiť v dôsledku nepredvídateľných skutočností, resp. ju nemohla zrušiť bez vzniku poplatkov.

Pozrite otázku č. 6:
https://podpora.financnasprava.sk/371994-Cestovn%C3%A9-n%C3%A1hrady