Majkah30
27.03.19,12:23
Nezisková organizácia, neplatiteľ DPH zaplatila za službu do Čiech. Na faktúre dodávateľa nie je taktiež uvedená DPH ale v poznámke je: Fakúpra v režime prenesenie daňovej povinnosti. Je neziskovka povinná odviesť z faktúry DPH?
a_je_to
05.04.19,12:55
Ide o zdaniteľnú osobu, takže zrejme áno. Urýchlene zaregistrovať podľa § 7a /malo byť pred objednaním služby/ a podať priznanie na samozdanenie faktúry bez odpočtu.