skitn
27.03.19,20:24
DObrý deň. Je známe, že takmer všetky školy majú v súčasnosti problém a každý robí čo môže. Dcéra nastúpila po 5.ročníku do primy na gymnázium, teraz je v sixte. Riaditeľka školy sixtu (11 žiakov) zrušila, rozdelila na polovicu a prerozdelila ich do druhého ročníka gymnázia pol do A pol do B. Môže to urobiť?
Druhá otázka sa týka maturitných predmetov. Gymnázium je všeobecné vzdelávacia škola a my rodičia sme predpokladali, že naše deti si okrem povinných maturitnych predmetov budú môcť vybrať z voliteľných napr. Dejepis, geografiu atd. Riaditeľ sa rozhodol, že žiaci si budú môcť vybrať len z matematiky, informatiky a fyziky. Asi to môže keď to urobil. Moja otázka znie: Môže moje dieťa robiť maturitnú skúšku na inom gymnáziu z dejepisu a geografie, ked na jeho gymnáziu sa to už nebude dať. Ďakujem vopred za odpoveď, lebo ak nie, budem musieť dieťa preradiť na inú školu. Ešte raz ďakujem
Tehla4
29.03.19,17:59
Ročníky od kvinty až po oktávu by mali mať možno až na pár zanedbateľných detailov rovnaký vzdelávací plán, takže v tom zrušení sexty by som až taký problém (vzhľadom na nízky počet žiakov pri normatívoch na žiaka) nevidel...Ale k druhej otázke...Ak nejde o nejakú prírodovednú vetvu, tak toto je neprípustné...Vo vyhláške o ukončovaní štúdia na SŠ je jasne napísané, že žiak na gymnáziu maturuje zo SJL, prvého cudzieho jazyka, jedného predmetu zo skupiny spoločenskovedných, prírodovedných alebo ostatných predmetov, ak hodinová dotácia za celé štúdium bola dokopy aspoň 6 hodín týždenne (počítajú sa aj semináre) a ďalší predmet z týchto skupín, ale už bez podmienky 6 hodín...
skitn
31.03.19,14:31
áno, mali by mať. Ale v niektorých predmetoch sú o dosť oproti druhému ročníku popredu, takže žiaci sixty budú stagnovať a čakať, kým ich dobehnú ostatní žiaci. Ale to je asi o prístupe vyučujúceho. Ak riaditeľ prijímal na začiatku štúdia (teda do primy) žiakov, sľuboval rodičom hory-doly. Aj keby mal ostať v triede len malý počet žiakov, dokončia štúdium tak, ako ho začali. Teda v oktáve. Zrejme skončia vo 4. ročníku. K druhej otázke, nie jej to prírodovedná vetva a teda žiak by mal možnosť si vybrať napr. Dejepis a geografiu, alebo biológiu.
Ďakujem vám za odpoveď.