yvica
27.03.19,23:25
prosím vás dávam do daňového priznania A zrážkovú daň § 43 na základe: POTVRDENIE O VÝŠKE NEPEŇAŽNÉHO PLNENIAPOSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, JEHOZAMESTNANCA ALEBO ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA ,
suma nepeňažného plnenia 25,- a daň § 43 je 4.
viete mi s tým poradiť? malo to ísť do výplaty alebo ako vysporiadať?
alebo akurát čítam si musí zamestnanec podať oznámenie o zrazení dane? nemám s tým skúsenosť.ďakujem
Mila123
27.03.19,23:46
zamestnanec, kt. mal príjem nepeň. charakteru (najmä zdrav. pracovníci) musia do 01 04 2019 podať Oznámenie o nepeň, príjme a zaplatiť aj daň podľa § 43 ZDP
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.397.html
ak však má príjem za nepeň. plnenie iba 25,- € nemusí nič, príjem do 40,- € sa nemusí podávať (reč je stále o nepeň. príjme) a ešte ak to bola strava tá je oslobodená a tiež aj registračné poplatky sú oslobodené......
pozri si prílohy a poučenie o vyplnení Oznámenia

Podľa § 46 zákona, daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 zákona sa neplatí, ak nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za príslušný kalendárny rok nepresiahne 40 eur. V takomto prípade sa oznámenie nepodáva, ak platiteľovi dane v príslušnom kalendárnom roku neplynuli aj iné plnenia uvádzané v tomto oznámení.
yvica
28.03.19,08:11
pozerala som si to, ale nejako mám z toho hokej. bolo to pohostenie na kongrese lekárov, kde dostala to potvrdenie, že treba odviesť túto daň aj dole je napísané tiež, že treba oznámiť, kde sa o tom dočítam viac, lebo vôbec s týmto nemám skúsenosť. takže do 40 eur nemusí? ďakujem